ศูนย์ฝึกโยคะ (ธนบุรี สปอร์ตคลับ)

โยคะ  (Yoga)

เราบริการท่านด้วยสถานที่ที่ได้มาตรฐานพร้อมบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหับการออกกำลังกาย นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำ และดูแลฝึกสอนท่านอย่างใกล้ชิด

เวลา เปิด- ปิด

จันทร์ พุธ และ ศุกร์ 18.30- 19.30 น.

ค่าบริการเรียนโยคะ (1 หลักสูตร 12 ครั้ง)

รายการ

บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

 ค่าบริการ

3,000 บาท / 30 ครั้ง ต่อเนื่อง

 

* สำหรับผู้เริ่มเรียนครั้งแรก 
เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐาน

 ค่าบริการ

1,500 บาท / 12 ครั้ง ต่อเนื่อง

* สำหรับผู้เรียนต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ทุกหลักสูตร เมื่อสมัครแล้วไม่มาเรียนจะไม่มีชดเชย