สระว่ายน้ำ (ธนบุรี สปอร์ตคลับ)

สระว่ายน้ำ (Swimming)

สระว่ายน้ำสะอาดเป็นสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน มีหลายระดับความลึก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ โดยแยกเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กและ ผู้ใหญ่ โดยมีระบบการดูแลความสะอาดทุกวันด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียพร้อม บุคลากรที่มีคุณภาพ 
ที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐาน ทั้งยังรายงานปริมาณความเข้มข้นของ คลอรีน ทุกวัน นอกจากนี้ ทางเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่างๆในการใช้สระว่ายน้ำตลอดเวลาที่ท่านใช้บริการ

เวลา เปิด- ปิด (Open- Close)

วัน จันทร์- ศุกร์ 15.00- 20.00 น. 
วัน เสาร์- อาทิตย์ วัน นักขัตฤกษ์ และวันหยุดปิดเทอม 8.00- 20.00 น.

Mon-Fri: 3.00- 8.00 pm.
Sat- Sun and holiday: 8.00 am- 8.00 pm.

ค่าบริการ (Service charge)

รายการ

เด็ก (สูงไม่เกิน 140ซม.)

ผู้ใหญ่

หมายเหตุ

 

ค่าบริการ

 

40 บาท

 

60 บาท

 

* ใช้บริการรายครั้ง

 

ค่าสมาชิก / เดือน

 

500 บาท

 

500 บาท

 

* เล่นได้ทุกวันในเดือนที่เป็นสมาชิก

 

ค่าสมาชิก / ปี

 

2,000 บาท

 

3,000 บาท

 

* เล่นได้ทั้งปีในปีที่เป็นสมาชิก

ค่าเรียนว่ายน้ำ (1 หลักสูตร 8 ชั่วโมง) 
Swimming class (1 course: 8 hours)

 

รายการ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

หมายเหตุ

 ค่าเรียนว่ายน้ำ
วัน จันทร์ ถึง ศุกร์

1,600 บาท/ 1 คน
2,200 บาท/ 2 คน
2,500 บาท/ 3 คน

 

1,500 บาท/ 1 คน

* รวมค่าลงสระแล้ว
* ไม่สามารถเรียนได้ใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ปิดเทอม (มีค.-พค. และ ตค.)

 ค่าเรียนว่ายน้ำ
วัน เสาร์  อาทิตย์ และ วันหยุด

1,800 บาท/ 1 คน
2,500 บาท/ 2 คน
3,000 บาท/ 3 คน

1,600 บาท/ 1 คน

* รวมค่าลงสระแล้ว
* เวลาที่กำหนดในการเรียน 
8.00-11.00, 17.00-19.00 น.
* นอกเวลาที่กำหนดต้องจ่ายค่าลงสระ